J Dalqvist Maskin AB

Rovflugan

Att bekämpa stallflugor med hjälp av rovflugan är ett enkelt och miljövänligt alternativ.

Får vi presentera den biologiska flugbekämparen –

Att bekämpa stallflugor med hjälp av rovflugan är ett enkelt och miljövänligt alternativ. Du slipper använda gifter i stallet, vilket inte är hälsosamt vare sig för dig eller dina djur. Med färre stallflugor får du en bättre hygien i stallet och du förebygger smittspridning. Och det bästa av allt – det är rovflugan som gör jobbet medan du får mer tid att sköta dina djur.

Miljövänlig – ingen giftanvändning i stallet

Ingen resistensrisk

Bättre stallhygien

Mindre smittspridning – bekämpar på larvstadiet

Liten arbetsinsats

Kontakta oss snarast så ser vi till att flugbekämpningen från början blir så effektiv som möjligt.

Efter en till tre månader har rovflugan blivit dominerande och stallflugan är under kontroll.

Hur

”Rovflugan” hängs upp i stallet i sin hygieniska förpackning. Den innehåller en mängd rovflugor i flera olika utvecklingsstadier. Efter hand som rovflugorna fär-digutvecklas flyger de ut i stallet. Eftersom rovflugorna är ljusskygga söker de sig till mörka och fuktiga ställen till exempel under spalter, i gödselkulvertar och urinrännor. Rovflugan besvärar alltså varken människor eller djur.

I sitt mörka tillhåll lägger den sedan sina ägg och rovflugslarverna livnär sig sedan på stallflugans larver. Det är detta som är den biologiska bekämpningen.

NÄR

För att få bästa effekt av rov- flugan bör bekämpningen påbörjas redan under november – mars. Då hinner beståndet bli stort nog till den stora stallflugesäsongen som börjar när vårvärmen kommer. På så vis utnyttjar man rovflugornas kapacitet som bäst.

VAR

Rovflugorna används sedan en längre tid med stor framgång i både svin- och kostallar. För bästa effekt används rovflugan året runt i svinstallar och från mars till september i kostallar.