J Dalqvist Maskin AB

Heizomat Flispannor

Vi importerar och säljer flispannor från Heizomat.
Startade tillverkning av flispannor 1982.

Testade och godkända av TUV, (tyskt testföretag)

Effektiv förbränning.

Horisontella rökrör med stor värmeupptagande yta.

Automatisk uraskning av brännkammare med patenterad askkedja.

Automatisk kontinuerlig mekanisk uraskning av rökrör.

Hög total verkningsgrad.

Stor vattenvolym i pannan.